Súčasnosť


Demografia: Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu: 110 z toho občanov (nad 15 rokov): 95 detí(do 15 rokov): 15 z toho rómskych dospelých: 0 rómskych detí: 0

Infraštruktúra:
Občianska a technická vybavenosť: Predajňa potravinárskeho a zmiešaného tovaru - Potraviny mix - Henclová 57
Pohostinstvo - Henclová 2