Aktuality

Zápisnica o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu obce

Dňa 15.11.2014 miestna volebná komisia v Henclovej zaznamenala tieto výsledky hlasovania Počet osôb zapísaných v zozname voličov 90 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 72 Počet odovzdaných obálok 72 Počet platných hlasovacích lístkov pre OZ 70 Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 5 Počet zvolených poslancov 5 1.Martina Papcúnová, SMER-SD 37 hlasov 2.František Smolko, SMER-SD 36 hlasov 3.Ing. Miroslava Poslúchová, PhD.,SMER-SD 35 hlasov 4.Mgr. Mária Krajňáková, SNS 31 hlasov 5.Ing. Marek Šomšák, SMER-SD 26 hlasov ---------------------------------------------------- 6. Božena Sopková, KDH 24 hlasov 7. Blažej Kráľ, SMER-SD 22 hlasov 8. Peter Dobrovský, KDH 22 hlasov 9. Peter Lendacký, SNS 21 hlasov 10.Mgr. Lenka Lapšanská, SNS 20 hlasov 11.Michal Lendacký, SNS 12 hlasov 12.Albín Šomšák, KDH 12 hlasov Počet platných hlasov na funkciu starostu obce 1. Michal Lendacký, SNS 13 hlasov 2. Lýdia Šomšáková, SMER-SD 58 hlasov Predseda miestnej volebnej komisie: Ing. Anton Macko V Henclovej 15.11.2014