Aktuality

Voľby 15. 11. 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Henclovej 15. novembra 2014.

Miestna volebná komisia v Henclovej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Michal Lendacký, 26 rokov, výpravca, Henclová 40 Slovenská národná strana
2. Lýdia Šomšáková, 52 rokov, ekonómka Henclová 114 SMER- sociálna